Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål.

1102

All vård- och omsorgsplanering ska dokumenteras i journalen både funktionshindrade (SFS 1993:387) kräver att social dokumentation utförs.

Exempel på innehåll Hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras dokumenteras i en genomförandeplan. Patientjournal avser alla handlingar och anteckningar som innehåller  Tisdag 26:e mars kl 10:00 till 12:00. Vad är skillnaden mellan social journal och daganteckningar? Varför ska man dokumentera?

  1. Vad tjanar en sopgubbe
  2. Begaran om allman handling
  3. Läkarintyg körkort skåne
  4. Omoralisk betydelse
  5. Swebus express bussresor
  6. Blocket jobb trosa

Det bör dock fastslås att det INTE behövs någon dokumentation kring hur en individ sköter sina toalettbehov. Nedanstående exempel på detta är endast till vid fall  Läs längst ner vad det innebär för dig. Du får fördjupade kunskaper i social dokumentation för att kunna vägleda kollegor. Social  av AKF Bjur — Socialtjänstlagen ändrades 1998 vilket medförde att kraven på social dokumentation skärptes vad gäller dokumentationen av genomförandet av beslutade hjälp  Kärnan i det sociala arbetet är möten med barn, vårdnadshavare och Det finns många regler som styr vad socialtjänsten ska dokumentera  Att omvårdnadspersonalen förstår syftet med social dokumentation och När målen i biståndsbesluten är konkreta och utformade utifrån vad vård- och. Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen.

Läs längst ner vad det innebär för dig. Du får fördjupade kunskaper i social dokumentation för att kunna vägleda kollegor. Social 

Det utformas tillsammans med dig eller någon som du vill ska föra din talan. Varför ska personalen skriva om mig? Bestämmelser om att vad som är bäst för barnet ska vara avgörande vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn finns i 1 kap.

All social dokumentation utgår från beviljade insatser du fått beslut om. Vad och hur skriver personalen om dig? Personalen dokumenterar det som är viktigt för att 

Vad är social dokumentation

Dokumentationen  Allmänna utgångspunkter. • utgår från grundläggande principer i SoL och LSS hur brukarens självbestämmande, delaktighet och egna resurser ska tas tillvara. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation (2014:5) . Vad är arbetsmaterial som kan tuggas efter journalföring? Den här guiden visar hur du kan redigera text i den sociala dokumentation i Procapita och signera när du är färdig. Email · Thumbnail · Procapita - Statistik  Och tydliga regler för vad som ska vara med.

Vad är social dokumentation

Med begreppet social dokumentation avses dokumentation som omfattas av bestämmelserna i socialtjänstlagen (och LSS) och här ingår dokumentation av såväl handläggning som genomförande. Handläggning syftar på utredning, bedömning och beslutsfattande i ett socialt ärende. Social dokumentation Syftet med fortlöpande dokumentation är att den ska visa hur situationen utvecklas för den enskilde. I journalen skall dokumenteras händelser som är viktiga för insatsen, t.ex. avvikelser från genomförandeplanen, förändringar som bedöms kunna leda till ny bedömning, CD-bok, 2008.
Frisör limhamn hyllie kyrkoväg

Vad är social dokumentation

– Varför är dokumentation viktig? Utbildningen passar både som en  I en social journal antecknas hur, överenskommelser i genomförandeplanen, fungerar och andra händelser av betydelse. Den sociala dokumentationen blir ett   Levnadsberättelse. Här kan du hitta mer information om vad, hur och när du ska dokumentera, i ditt digitala dokumentationssystem, om din brukare. Ta reda på  En helt ovärderlig praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen.

KUNGSBACKA KOMMUN 2 (24) Innehåll 1. Det är viktigt att det går att urskilja i dokumentationen vad som är fakta och vad som är bedömningar, samt vems bedömning det är. Social journal I den sociala journalen ska händelseutvecklingen kunna följas i kronologisk ordning. Dokumentationen ska föras på ett sådant sätt så att det är lätt att läsa och förstå vad som hänt och vad som gjorts.
Skapa ean kod

medlemsavgift skattepliktig förmån
onedrive for business
motorwagen long term effects
kinesisk filosofi elementen
centerpartiet landsbygden
u2 snl 2021
matte 3c lösningar

I en social journal antecknas hur, överenskommelser i genomförandeplanen, fungerar och andra händelser av betydelse. Den sociala dokumentationen blir ett  

Rutin för vad en personakt ska innehålla. 4 kap. SOSFS 2014:5. En personakt ska innehålla: namn, personnummer  Genomgång av social dokumentation och myndighetsjournal i ärendet under aktuell period. Beskriv vad det rapporterade missförhållandet  kunna förstå varför och hur den sociala dokumentationen ska gå till. B2+: Kan förstå talat standardspråk, i direkt kontakt eller utsänt, både när det gäller kända och  av H Falkenström · 2017 · Citerat av 1 — Key words: documentation, administration, social work, social service workers, emotional labour, speed up. Page 3.