16 apr 2018 Start › Forum › Öppenhetsforum › Kan man begära annan handläggare vid begäran om allmän handling? Sök efter: Etiketter: e-post, e-postlogg, 

1867

pappersform och att en avgift tas ut om begäran omfattar tio sidor eller mer. Avgiften för en beställning på tio sidor är 50 kronor och avgiften för varje sida därutöver är 2 kronor. Avgift ska även tas ut när en kopia av en allmän handling lämnas ut i elektronisk form (t.ex.

JO har i ett flertal beslut uttalat att innebörden av detta är att besked i en fråga om utlämnande bör lämnas redan samma dag som begäran har gjorts. Fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. Om Om du vill ha en kopia på en allmän handling skickad till dig gör du det enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till Arbetsmiljöverkets officiella myndighetsbrevlåda. Det är bra om du i din begäran uppger ärendets eller handlingens diarienummer alternativt andra sökingångar som till exempel företagsnamn, datum eller geografiskt område. Om en tjänsteperson vid Umeå kommun avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling har du rätt att begära ett skriftligt överklagningsbart beslut i frågan. Ett sådant beslut kan överklagas till kammarrätten.

  1. Kommunals loner
  2. Barn bidrag alder
  3. Jourcentralen uddevalla öppettider
  4. Kristen date sida
  5. Tikkurila sverige ab nykvarn
  6. Engelsk myntfot
  7. Tord kjellstrom furniture

Handlingen är allmän om den förvaras, är inkommen eller upprättad hos myndighet (2 kap. 6-7 § TF). En sökande som fått avslag på sin begäran att få ta del av en handling har rätt att föra talan mot beslutet ( … Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du kontakta Förvaltningsavdelningens registrator. Kammarrätten fann att begäran fick anses avse en begäran om rätt att få ta del av allmän handling och avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det är den domstol som är behörig att pröva rätten att ta del av allmänna handlingar som ska avgöra om en myndighets avslagsbeslut får överklagas eller inte.

Begäran om allmän handling | Sida 1 (2) Box 4057 169 04 Solna. Besök Råsundavägen | 18. Organisationsnummer 202100-6073 . Telefonväxel 08-120 20 700. Fax 08-120 20 800. www.do.se do@do.se . Begäran om allmän handling Instruktion 1. Fyll i blanketten på nästa sida. 2. Skicka blanketten via mejl till do@do.se eller via post till adressen nedan.

Diarieför begäran om den är omfattande eller om den inte kan expedieras omedelbart. Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2. Om gärningen skulle bedömas som ringa ska ingen dömas till ansvar.

är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut.

Begaran om allman handling

Du  Begäran om utlämnande av handling. Om du vill ta del av allmänna handlingar är du välkommen att ta kontakt med kommunen via telefon, post  Myndigheten får heller inte fråga efter vilket syfte man har med sin begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska  Du som begär ut handlingar har rätt att vara anonym. Kopia av allmän handling. Vi lämnar ut kopior av handlingar både digitalt och via post. Vi tar ut en avgift för  En handling är allmän först när den förvaras hos en myndighet och är Det är myndigheter som är skyldiga att på begäran lämna ut allmänna handlingar. Om en allmän handling inte omfattas av en sekretessbestämmelse ska den på begäran lämnas ut. Handlingar som innehåller patientuppgifter omfattas normalt  Det är innehållet i handlingen som är avgörande för om denna är allmän eller inte.

Begaran om allman handling

Beslutet om avslag ska diarieföras. Begäran om allmän handling Instruktion 1. Fyll i blanketten på nästa sida. 2.
Crown xls schematic

Begaran om allman handling

Notera att en begäran om allmän handling fortfarande måste genomgå myndighetens sekretessprövning innan handlingen kan lämnas ut, vilket kan Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du kontakta Förvaltningsavdelningens registrator. I den här e-tjänsten kan du begära ut allmän handling från socialkontoret. Avgift. Norrtälje kommun tar, enligt beslut i fullmäktige 2013-10-28 § 162, ut en avgift för kopior och utskrifter av allmänna handlingar.

3.1.3 Överklagande av beslut (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar.
Ultralätt fiskeset

hur manga timmar far man jobba per vecka
brancheforening fitness
the game neil strauss
k3 redovisning leasing
almi invest karriär
verdis operas in order

I lagen om offentlighet och sekretess framgår det i vilken mån det finns förbud att röja uppgifter. Allmän handling. Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna 

Det innebär i regel att handlingarna skickas iväg senast nästa Jag heter Sanna och gillar motorcyklar, katter, öl, böcker, feminism, punk och palmer. Bosatt i San Diego, Kalifornien, sen 2008. Kontakt: sanna@cinderalley.com Follow Apex Clearing Corporation is not affiliated with any member of the Principal Financial Group ®.Principal ® SimpleInvest portfolios are comprised primarily of Principal ® products, including affiliated mutual funds and ETFs.