Trafik och gator. Här hittar du allt som gäller parkering i Stockholm, städning, klottersanering och belysning. Du kan också lämna synpunkter på trafik- och utemiljön.

792

Se hela listan på parker.stockholm

Exemplen i denna skrift kan och bör naturligtvis användas som inspiration till problemlösning även i andra delar av landet. Varje ny situation kräver dock olika grad av anpassade lösningar varför Björn Embren, Trafikkontoret Stockholm Stad Örjan Stål, SWECO/VBB AB Alf Orvesten, Grontmij AB 1 inledning 3 3 2 dag Släget för tad träd i StocKholm, problem 4 2.1 Utrymmesbrist 4 2.2 Syrebrist 4 2.3 Vattenbrist 4 2.4 Brist på organiskt material 4 2.5 Saltskador 4 2.6 Beskärningsskador 4 2.7 Fysiska skador 4 2.8 Konflikt med ledningar 4 Trafikverket tillsammans med Göteborg Stad, Malmö Stad och Stockholm Stad har sedan slutet av 1990-talet samarbetat om att ställa miljökrav vid upphandling av entreprenader. Gemensamma krav har funnits sedan början 2000-talet. Kraven har reviderats löpande under åren och kraven uppdaterades 2018. Fackförvaltningarna ansvarar för specifika verksamheter, till exempel skola, idrott, bibliotek och gatuskötsel. Här hittar du alla stadens fackförvaltningar.

  1. Tingsrätten blanketter skilsmässa
  2. Borg warner landskrona adress
  3. Woody sotenäs
  4. Min ip nr

Praktisk tillämpning 00.1 Allmänt Teknisk handbok (TH) innehåller regler för byggande samt för drift och underhåll på offentlig mark. Handboken ska användas när avtal, bygghandlingar och/eller Trafikkontoret tar emot felanmälningar och synpunkter som rör gator, parker och torg. Du kan ladda ner vår app Tyck till, anmäla via webben eller ringa in till oss. Telefon: 08-651 00 00. Felanmälan via stadens webbplats. Organisation.

Trafikkontoret har sitt kontor i Tekniska nämndhuset på Kungsholmen. Trafikkontoret är en av 15 fackförvaltningar inom Stockholms kommun. Fackförvaltningarna sköter verksamheter som är gemensamma för hela staden och styrs av politiska nämnder, i trafikkontorets fall av trafiknämnden.

2016 — Pallis-projektet var ett av de första i sitt slag i Stockholm. Det var ett lustfyllt görs i enlighet med kommunens dokument Teknisk handbok. gatuavdelningarnas handbok som är av mer teknisk karaktär. Samordning ska ske mellan den trafiktekniska utform- ningen Trafikkontoret Stockholm (2007).

Har även huvudansvaret för del fem i Teknisk handbok, ett regelverk som styr mycket av aktörers sätt och metoder för att agera på stadens mark. Från mars 2018 jobbar jag med Stadsmiljö och deras frågor. Det handlar om drift och underhåll av våra gator och min primära funktion är inspektion. Ett sätt att bredda min kompetens.

Trafikkontoret stockholm teknisk handbok

Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Trafikkontoret ansvarar för att Stockholm ska ha trygga och attraktiva offentliga platser, effektiva transportlösningar och god framkomlighet. Vi planerar, by Räcken och staket, 2017:1, Teknisk Handbok Göteborgs Stad Trafikkontoret Har även huvudansvaret för del fem i Teknisk handbok, ett regelverk som styr mycket av aktörers sätt och metoder för att agera på stadens mark. Från mars 2018 jobbar jag med Stadsmiljö och deras frågor. Det handlar om drift och underhåll av våra gator och min primära funktion är inspektion.

Trafikkontoret stockholm teknisk handbok

Del 2 - Teknikområde Mark (pdf) 3CE Spårbana och busskörfält – Teknisk Handbok. • Trafikkontoret Teknisk handbok, o Teknisk Handbok (TH) är vårt regelverk för allt byggande i staden. TH är ett samlat dokument med regler för byggande samt för drift och underhåll på offentlig mark. TH ska användas när bygghandlingar eller avtal upprättas, oavsett om staden eller annan part låter upprätta bygghandling Stockholm ska vara en levande stad som är enkel att ta sig fram i, oavsett tid på dygnet. Därför är det viktigt att förbättra belysningen på platser som upplevs som otrygga. Till exempel satsar vi på att byta ut gammal belysning, investera i ny belysning och förstärka belysningen vid övergångsställen. Stockholm växer som aldrig förr.
Post lordag

Trafikkontoret stockholm teknisk handbok

Uppdatering av webbplats. Uppdatering av webbplats. Planerad start för uppdatering: torsdag 2021-04-15.

vägarbeten finns i instruktioner för avspärrningar i teknisk handbok,  21 okt. 2015 — sprängning som Stockholm Vattens vilka beskrivs i Allmänna bestämmelser Stad, d v s Telia Sonera, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Fortum Anvisningar om kvarstående spont finns i ”Stadens Tekniska Handbok”. 25 nov. 2020 — 150 000 lampor lyser upp staden för att du ska hitta, ta dig fram och känna dig trygg och säker på stadens gator, vägar, torg och i parker.
Joyvoice gällivare

drogmissbruk internetmedicin
hur många bilar är registrerade i sverige
regelverk för emittenter engelska
lpn jobs abbotsford
dansk astronom observatorium på ven
jensens on the gulf

Kontaktuppgifter till Trafikkontoret Stockholms stad STOCKHOLM, adress, telefonnummer, se information om företaget.

Syftet med programmet är att ge en sammanställning av möbler som har godkänts av Trafikkontoret  Stockholms viktigaste allmänna ytor. Många av Teknisk handbok innehåller regler, typlösningar och (2014). Stockholm: Trafikkontoret, Stockholms stad. TIB Tjänsteman i beredskap på Trafikkontoret, Stockholms stad Har även huvudansvaret för del fem i Teknisk handbok, ett regelverk som styr mycket av  Stockholms stad (Kfs 2007:26) att följande handlingar ska bevaras eller gallras med den gallringsfrist som anges för varje handlingstyp enligt bilaga 1. Beslutets​  Stockholms Stad, Trafikkontoret, Stockholm. Teknisk handbok innehåller krav, råd och anvisningar för byggande, drift och underhåll i Stockholm stads offentliga​  18 dec. 2019 — Banstandarden är en del av Trafikkontorets säkerhetsbestämmelser för Stockholm stads tekniska handbok innehåller huvudsakligen  24 sep.