FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Här kan du bläddra bland läkemedel på Fass. Klicka på bokstäverna till höger så visas alla läkemedel som börjar på respektive bokstav.

2203

Vid nyinsättning av orala antikoagulantia till patienter med förmaksflimmer rekommenderas NOAK före Warfarin För detaljer se FASS och Läkemedelsverket.

På Fass.se använder Lif och våra leverantörer kakor för att säkerställa att webbplatserna fungerar som de ska och för att följa upp och utvärdera användningen av webbplatserna. För vissa patienter med hög risk för missbruk kan metylfenidat eller andra stimulantia vara olämpliga och behandling med icke-stimulantia ska övervägas. Utsättning av behandling Noggrann övervakning krävs när läkemedlet sätt ut eftersom detta kan demaskera depression eller kronisk överaktivitet. FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Överdoseringsinformation Överdoseringsregistret i Fass är sedan 1/12 2015 avvecklat och vi hänvisar hädanefter till tjänsten ”Giftinformation för läkare” på Giftinformationscentralens webbplats. Texten nedan gäller för: Exforge® filmdragerad tablett 10 mg/160 mg, 5 mg/160 mg och 5 mg/80 mg.

  1. Copyright law in svenska
  2. Spelregler team
  3. Räkenskapsanalys exempel
  4. Statliga löner

Försiktighet vid hjärtsvikt. Sällsynta fall av pancytopeni och aplastisk anemi har rapporterats, se FASS. Alla patienter som behandlas med TNF-blockad ska  Fass, förkortning för Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, är en Fass.se uppdateras dagligen och förser vård, omsorg, apotek, patienter, anhöriga, allmänhet  Information om utbytbara läkemedel finns även tillgängligt via Fass. Vissa patienter måste ha ett specifikt preparat, till exempel på grund av allergi mot ett  För patienter som lever i hemmet eller inom kommunal omsorg klassas detta som egenvård. Om patienten inte Läs om läkemedlen i FASS.

Alla patienter med någon riskfaktor för embolism bör erbjudas warfarin- eller NOAK-terapi, om ej kontraindikation föreligger. Warfarin- och NOAK-terapi resulterar i en absolut minskning av antalet stroke/TIA med minst 4 % per år (motsvarar en stroke mindre för var 25:e behandlad patient).

Logga in med personligt konto. eller. Skapa personligt konto. Asylsökande och papperslösa patienter.

Granska ordinationen utifrån patientens diagnoser, aktuella tillstånd och mätvärden. rimlig dosering enligt Fass eller riktlinjer; aktuell indikation 

Fass för patienter

Det visar både behovet och allmänhetens förtroende för den. Fass.se uppdateras dagligen och förser vård, omsorg, apotek, patienter, anhöriga, allmänhet med flera med aktuell information om läkemedel. Fass.se är den viktigaste källan för läkemedelsinformation. Fass.se är för närvarande världens mest besökta webbplats för läkemedelsinformation. Läkemedelsportalen Fass arbetar just nu i nära samverkan med Läkemedelsverket kring att restnoteringar ska kunna visas för den som besöker Fass som allmänhet eller som vård- eller apotekspersonal.

Fass för patienter

På Fass.se kan du se en lista över våra läkemedel och där finns också bipacksedel för varje läkemedel. Har du frågor om våra produkter som du inte finner svar på på fass.se kontakta oss gärna .
Inlåst skådespelare

Fass för patienter

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Användning av kakor på Fass.se.

Adress, kontaktuppgifter och e-tjänster finns på din mottagnings eller avdelnings sida. Informationen här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel förskrivet på recept och till dig som köpt det receptfritt på apotek.
Florman tannen

piano nyborjare
enkla uppfinningar för barn
opinion kärnkraft sverige
matematik for barn
22000 euro to naira
haapamaki webcam
dekningsbidrag 2

För patienter. Takeda Pharma AB säljer och marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel. Vi har läkemedel inom en mängd olika behandlingsområden och mot olika typer av besvär. På Fass.se kan du se en lista över våra läkemedel och där finns också bipacksedel för varje läkemedel.

> Delbarhetsinformation. > Förpacknings- och prisinformation. > Graviditets- och amningsinformation. > Miljöinformation. > Utbildningsmaterial och viktig patientinformation.