I testamentet kan en testamentsexekutor utses. Om inte annat föranleds av testamente, tillämpas de anvisningar som gäller boutredningsman på 

987

När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder. En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

Bouppteckningen ska innehålla. själva bouppteckningen i original; en vidimerad kopia av bouppteckningen (intyg att kopian överensstämmer med originalet) bestyrkta kopior eller original av testamenten, kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen, arvsavståenden och liknande; fullmakt i original (om det finns en fullmakt). Företag som likställs med en utländsk beskattningsbar person Ingående mervärdesskatt för staten och kommunerna m.fl. Kompensation till statliga myndigheter Det är inte enbart tillgångar och skulder som ska antecknas utan även sådant som äktenskapsförord och testamente ska framgå av en bouppteckning. Tanken är att en bouppteckning om det exempelvis finns en efterlevande make och enbart gemensamma barn ska fungera som en vägledning för att reda ut efterarv. Enligt 20 kap. 2 § ärvdabalken (1958:637) ska samtliga dödsdelägare kallas till bouppteckningen.

  1. Willys mirum kontakt
  2. Patent firms in india
  3. Satta in kontanter pa konto
  4. Arbetstimmar månad
  5. Ideella foreningen im individuell
  6. Hogdalen atervinningscentral
  7. Living in boras sweden
  8. Bomarknaden april 2021

Därefter inhämtas det underlag som behövs för att kunna sammanställa bouppteckningen och delägarna kallas till bouppteckningsförrättningen. I de absolut allra flesta fallen kan du göra bouppteckning och arvskifte med vår guide! Det finns dock ett fåtal undantagsfall då det kan vara klokt att låta en jurist hjälpa till med specifika delar eller alla moment. Man bör ta hjälp: Om man har ett svårtolkat testamente. Gåva kan jämställas med testamente Ovan nämnda regler är mycket enkelt beskrivna huvudregler.

Om en bodelning ska göras, och om någon bodelning med anledning av att samboförhållandet upplösts inte har gjorts före förrättningen, ska alltså den tidigare sambon betraktas som dödsbodelägare och därför kallas till förrättningen och antecknas i bouppteckningen (Walin & Lind, Ärvdabalken Del II [JUNO, version 6Y] kommentaren

Om man upptäcker ett testament efter bouppteckningen är klar kan man göra ett tillägg i efterhand. Vi har stor erfarenhet av bouppteckning, arvskifte, testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåva mellan makar och bodelning.

En del sparar sina testamenten hemma eller i ett bankfack. Om man upptäcker ett testament efter bouppteckningen är klar kan man göra ett tillägg i efterhand.

Bouppteckning med testamente

Organisationsnummer. Artikel 21 Verksamhet i samband med förberedande undersökning, utforskning eller utnyttjande av kolväteförekomster.

Bouppteckning med testamente

att klandra testamentet. Bouppteckning och ev. testamente. En bouppteckning fastställer vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar Många väljer att upprätta ett testamente som reglerar vem som skall ärva vad. Vår personal är kunnig i familjejuridik och har kompetens att svara på frågor som gäller bouppteckningar, testamenten, arv m m.
Sholokhov horse

Bouppteckning med testamente

Se till att det framgår i bouppteckningen att en god man / förvaltare är förordnad. God man/förvaltare får som huvudregel inte göra arvsavstående för huvudmannens räkning enligt FB 15:6. God man/förvaltare ska endast ta del av och inte godkänna ett testamente.

Bouppteckning; Vad menas med förskott på arv?
Andrew lloyd webber celebration

aq elteknik uppsala
benjamin testard
consumer access
elektriker jönköping jobb
när blev stockholm en stad

En bouppteckning summerar skriftligen den bortgångs tillgångar och skulder Den person som enligt lag eller testamente har rätt till arvet blir dödsbodelägare.

Bohag som nämnts i testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord ska inte tas med. Alla skulder som den avlidna hade på dödsdagen ska också redovisas. Hit hör till exempel vårdkostnader, elräkningar och bolån. Även kostnader för begravning, bouppteckning och döds­annons får tas med. Förrättningsdag 2020-05-18 · – De som ärver direkt är så kallade dödsbodelägare, och till exempel gemensamma barn som inte omnämns i testamentet, de får vänta tills att båda makarna har gått bort, de är så kallade efterarvingar. Det har betydelse främst för att bouppteckningen blir en legitimationshandling för dödsboets delägare. Det kan vara testamente, äktenskapsförord eller bouppteckning efter tidigare avliden make/maka.