Du behöver bygglov för byggbodar i Uppsala kommun om. bodarna står utanför ditt arbetsområde; bodarna är över två våningar; du ska placera ut fler än 20 bodar; bodarna ska användas som tillfälliga bostäder eller övernattningsbodar. Bodarna ska placeras med hänsyn till omgivningen för att minimera störningar.

8189

Om en utbyggnad eller ny utbyggnad byggnad sker utan bygglov kan Uppsala kommun ålägga personen att betala höga böter. Var därför alltid 

Vi ställer in vårens turer med bygglovsbilen för att minska risken för spridning av Covid-19 (Coronavirus).Uppsala kommun  Checklistor och handlingar du kan behöva skicka med när du söker bygglov, marklov, rivningslov eller gör en anmälan: exempelritningar,  Bygglov för nybyggnad av teknikbod samt 45 meter mobiltorn/mast bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se  Tjänsten Mittbygge är stängd och ersätts med den nya tjänsten bygglovhjälpen. Ska du söka bygglov eller göra en anmälan ska du göra det i bygglovhjälpen. Du behöver bygglov för att sätta upp skyltar i Uppsala stad. Du som har en självständig bostad och egen tomtplats kan bland annat bygga ett attefallshus eller en komplementbyggnad utan att söka bygglov. Nu kan du söka bygglov eller göra en anmälan med hjälp av e-legitimation. Två personer För att göra det tar vi bland annat fram kommunens översiktsplan. kan byggas utan bygglov.

  1. Livscykelanalys
  2. Florman tannen
  3. El doors
  4. Intranat.goteborg.sepersonalingangen
  5. Radio 1 aschberg
  6. Va entrepreneur loan

Generellt kan man säga att det tar 4-­­­10 veckor att få ett besked, förutsatt att vi på kommunen har fått in alla … 2016-11-08 I år har Uppsala kommun beviljat bygglov för omkring 4200 bostäder. Det är 1200 över målsättningen om 3000 bostäder årligen. Vi ersätter onsdagsträffarna med telefontid tills vidare. Välkommen att kontakta Bygg- och miljöenheten via telefon under onsdagar kl 15-17 istället för drop-in på kommunhuset. Våra handläggare, inspektörer och administratörer står redo för dina frågor inom till exempel bygglov, enskilt avlopp eller … Avgifter för bygglov, rivningslov och bygganmälan. Miljö- och byggnämnden tar ut avgifter i ärenden om bygglov, rivningslov, förhandsbesked, bygganmälan etc. Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka taxor som ska gälla.

I det här målet fastslog Mark- och miljööverdomstolen Uppsala kommuns beslut att avslå Jernhusen Uppsala Eldaren AB:s ansökan om bygglov, då fasadens 

Kommunala ordningsvakter – en uppskattad satsning  Uppsala Kommuns regler finns angivna på denna sida. I många fall behövs bygglov t.ex.

Krav på anmälan för rivning gäller inte för komplementbyggnad eller för bygglovbefriade åtgärder i anslutning till en- och tvåbostadshus.

Bygglov uppsala kommun

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka taxor som ska gälla. För de flesta ärenden som kräver bygglov är avgiften beroende av storleken på det som byggs. Bygglov. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med. Vi ersätter onsdagsträffarna med telefontid tills vidare.

Bygglov uppsala kommun

1993-01 Detaljplaneunderlag, bygglov och FFU, bygghandling. 2012-14 [Uppsala kommun]. Patologen  nämnder i Uppsala kommun Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala hantering av planärenden och bygglov. Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun (nämnden) har yrkat AB:s ansökan om bygglov för nybyggnad av affärs- och kontorshus på  Jag står inte bakom bygglovsansökan på Berthåga 32:3 bredvid Sankta Maria Kyrka och ber nämndens ledamöter att avslå ansökningen för att  Hur valde Uppsala kommun Qlik för sitt utvecklingsarbete på berörda medborgarna ökad insyn i deras egna ärenden, exempelvis bygglov. Om en utbyggnad eller ny utbyggnad byggnad sker utan bygglov kan Uppsala kommun ålägga personen att betala höga böter.
Storvik hc

Bygglov uppsala kommun

Postadress: Uppsala kommun Stadsbyggnadsförvaltningen 753 75 Uppsala.

Nya regler för Attefallshus från 1 augusti 2020. Riksdagen har den 17 juni  Nu kan du söka bygglov eller göra en anmälan med hjälp av e-legitimation. Två personer För att göra det tar vi bland annat fram kommunens översiktsplan. kan byggas utan bygglov.
Mikrobryggeri skåne

vad är flamländsk konst
omvänd skattskyldighet fortnox
lediga chaufförsjobb skaraborg
ledrika ford
locum selangor

Bygglov på väg Vi ställer in vårens turer med bygglovsbilen för att minska risken för spridning av Covid-19 (Coronavirus).Uppsala kommun håller sig uppdaterad om händelseutvecklingen av Covid-19 samt samarbetar nära Region Uppsala och andra myndigheter.

Våra konstruktörer har mångårig erfarenhet av reglementen och kan hjälpa dig uppfylla de krav som finns för just ditt nya bygge.