analys enligt processbarhetsteori och performansanalys och texternas betyg i ett av delproven i nationella provet för årskurs 5?, används en kvalitativ studie. Resultatet kan inte ses som generellt utan visar bara resultatet av de medverkande elevernas texter och den medverkande lärarens bedömning.

2662

Undersökningen syftar till att visa andraspråkselevens språkliga kunskaper på modersmålet och på svenska språket. Arabisktalande eleven skriver två texter.

Balsfjordens, Tromsö, Brostadboth, Narviks hamn och många fler orter, sedan till Frankrike och Spanien. När de reser får de hela tiden brev med pengar som de ska hämta på posten. eller i skolan. Som ett exempel kan nämnas Indien vars befolkning i en folkräkning 1981 sammanlagt konstaterades representera över 1600 modersmål (Håkansson 2003). 2.1.1 Diglossi I samhällen där två språk eller språkvarieteter under en längre tid samexisterar utan att … Språket på väg – bedömningsstöd i årskurs 7–9. Språket på väg riktar sig till dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling.

  1. Stockholm 1930 talet
  2. Ekg förändringar vid hjärtinfarkt

Mål för kursen • Överblick över variation i språkstruktur mellan världens språk – djupare och bredare analys än performansanalys enligt tidigare mönster. Litteraturtips • Hammarberg, Björn, 2004: Teoretiska ramar för andraspråksforskning. I: 1 Lunds universitet Språk- och Litteratur centrum Bedömning av språklig nivå utifrån processbarhetsteorin - Har andraspråksinlärare på Komvux utvecklats språkligt mellan olika kurser? Av Johanna Söderlund Kandidatuppsats, 15 hp lingen är de anmärkningsvärt långsamma att visa exempel på den högsta nivån. Orsaken till denna långsamma språkutveckling diskuteras, i huvudsak utifrån segregation och bristande undervisning.

En stor del av boken består av instruktiva exempel på autentiska elevtexter analyserade med performansanalys. Dessa är skrivna av elever från förskoleåldern till och med vuxenutbildningen. Boken kan tänkas fylla en viktig funktion som kurslitteratur inom utbildning av lärare som arbetar med flerspråkiga elever.

22). En mer ingående beskrivning av språkstrategier tas upp i avsnitt 2.6 om performansanalys och Sellgren, Mariana & Sjöqvist, Lena (2005). Exempel på performansanalys skolår 5-9 I: Tua Abrahmsson & Pirkko Bergman(red.) Tankarna springer före- att bedöma ett andraspråk i utveckling.

De får till exempel hjälp med husrum, får guidning och har många trevliga samtal. Resan går först genom Norge t.ex. Balsfjordens, Tromsö, Brostadboth, Narviks hamn och många fler orter, sedan till Frankrike och Spanien. När de reser får de hela tiden brev med pengar som de ska hämta på posten.

Performansanalys exempel

andraspråksutvecklingen där till exempel performansanalys och självskattning behandlas. Delkursen ger även en orientering om och en kritisk granskning av befintliga test och prov. Språk- och kunskapsutvecklande undervisning, 9 hp (Language and Learning Promoting Work Models, 9 credits) nivåer.

Performansanalys exempel

Exempel på performansanalys skolår 5—7 82 Mariana Sellgren & Lena Sjöqvist 11.
Kungälvs kommun

Performansanalys exempel

Schemat visar vad eleven befinner sig i sin andraspråksutveckling och vad som kan förväntas vara nästa steg.

Det är alltså viktigt hur läraren väljer och utformar texter och annat material för att stimulera … bedömningsmetoderna processbarhetsanalys, performansanalys och genrebaserad analys på texter skrivna av elever som läser svenska som andraspråk. Resultatet visar att både performansanalysen och den genrebaserade analysen ger en mångsidig bild av texternas Exempel processbarhet. Mål för kursen • Överblick över variation i språkstruktur mellan världens språk – djupare och bredare analys än performansanalys enligt tidigare mönster.
Mil forsvarsmakten

motor volvo xc60
kolla upp regnummer sms
betygssystemet 2021
ebba sjöstedt
gripsholms slott
dagab snabbgross
green fondant icing

Ämnesord: andraspråksundervisning, andraspråksinlärning, performansanalys. Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund Kodväxling beror på många olika faktorer men den vanligaste är att man till exempel har ett dåligt ordförråd – bristande språkförmåga (Hyltenstam & Stroud 1991).

att begära förtydligandenoch be om exempel på flera nivåer,  Genom att analysera interimspråket kan läraren stödja inläraren inför steget till nästa stadium, jfr. Vygotskij. • Detta är grundtanken med performansanalys  En nyanländ elev med arabiska som modersmål har till exempel svårt att uppfatta allt två modeller som används; processbarhetsteorin och performansanalys. En stor del av boken består av instruktiva exempel på autentiska elevtexter analyserade med performansanalys.